א. ברזני הסעות בע"מ
 
 
 
עברית
 
 
 
 
 
072-2645413
 
 
 
 
 
 
 
Contact us
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact us

 
 
19 Yad Haruzim St., POB 30009, Beit Hayazranim, 2nd floor,
Talpiot Industrial Zone, Jerusalem.

Tel (multilineal): 02 – 6737780

Fax: 02 - 6737790

Mobile: 050 - 7377900

Email: mazal1967@walla.com

מבה סאל